Homes for Sale in Shelton Metro, WA

Shelton
$190,000 - $469,999 Average Price Single Family Home: $286,000

Cities in Shelton Metro, WA