Homes for Sale in Alamogordo Metro, NM

Alamogordo
$20,000 - $470,000 Average Price Single Family Home: $170,475
Timberon
$145,000 - $208,500 Average Price Single Family Home: $172,833
Cloudcroft
$68,000 - $449,500 Average Price Single Family Home: $229,457
La Luz
$270,000 - $639,000 Average Price Single Family Home: $403,000
Tularosa
$65,000 - $399,900 Average Price Single Family Home: $204,100
Mayhill
$192,000 - $245,900 Average Price Single Family Home: $218,950

Cities in Alamogordo Metro, NM