Homes for Sale in Owosso Metro, MI

Owosso
$20,000 - $575,000 Average Price Single Family Home: $153,208
Perry
$69,900 - $299,900 Average Price Single Family Home: $209,057
Corunna
$48,000 - $374,975 Average Price Single Family Home: $137,936
Durand
$59,900 - $309,900 Average Price Single Family Home: $165,300
Bancroft
$49,975 - $299,900 Average Price Single Family Home: $155,500 Condo/Townhome: $54,975
Lennon
$149,900 - $339,900 Average Price Single Family Home: $226,033
Laingsburg
$1,000 - $575,000 Average Price Single Family Home: $298,780
Byron
$206,000 - $414,900 Average Price Single Family Home: $275,600
New Lothrop
$185,900 - $545,000 Average Price Single Family Home: $339,967

Cities in Owosso Metro, MI