Homes for Sale in Iron Mountain Metro, MI

11 communities
Iron Mountain
$24,900 - $675,000 Average Price Single Family Home: $185,589 Condo/Townhome: $80,000
Kingsford
$27,500 - $468,000 Average Price Single Family Home: $121,593
Norway
$24,900 - $172,500 Average Price Single Family Home: $101,992
Vulcan
$42,000 - $324,900 Average Price Single Family Home: $117,362
Channing
$45,000 - $174,900 Average Price Single Family Home: $119,517
Hardwood
$79,900 - $179,000 Average Price Single Family Home: $132,175
Ralph
$64,900 - $64,900 Average Price Single Family Home: $64,900
Felch
$59,900 - $249,900 Average Price Single Family Home: $153,100
Sagola
$52,900 - $229,000 Average Price Single Family Home: $111,320
Foster City
$59,000 - $949,000 Average Price Single Family Home: $347,000

Cities in Iron Mountain Metro, MI