Homes for Sale in Glasgow Metro, KY

Glasgow
$23,000 - $650,000 Average Price Single Family Home: $194,706
Edmonton
$24,000 - $590,000 Average Price Single Family Home: $189,774
Cave City
$79,500 - $399,999 Average Price Single Family Home: $172,748
Summer Shade
$59,000 - $219,900 Average Price Single Family Home: $120,850
Fountain Run
$149,900 - $275,000 Average Price Single Family Home: $201,300
Austin
$109,000 - $475,000 Average Price Single Family Home: $235,383
Lucas
$184,900 - $499,000 Average Price Single Family Home: $184,900 Condo/Townhome: $499,000
Park City
$173,000 - $215,000 Average Price Single Family Home: $201,000

Cities in Glasgow Metro, KY