Milton, FL
Milton, FL

Santa Rosa County, Florida

Featured cities in Santa Rosa County, Florida
Jay

Homes for Sale in Santa Rosa County, FL

Milton
$59,900 - $949,000 Average Price Single Family Home: $268,799
Navarre
$69,995 - $1,290,000 Average Price Single Family Home: $388,208 Condo/Townhome: $624,806
Gulf Breeze
$105,000 - $12,000,000 Average Price Single Family Home: $746,577 Condo/Townhome: $236,200
Pace
$50,000 - $925,000 Average Price Single Family Home: $269,906
Jay
$44,500 - $1,499,900 Average Price Single Family Home: $311,091
Navarre Beach
$205,000 - $1,500,000 Average Price Single Family Home: $818,098 Condo/Townhome: $563,989
Holt
$274,900 - $525,000 Average Price Single Family Home: $399,950
Bagdad
$179,000 - $498,000 Average Price Single Family Home: $338,500

Cities in Santa Rosa County, FL