Milton, FL
Milton, FL

Santa Rosa County, Florida

Featured cities in Santa Rosa County, Florida
Jay

Homes for Sale in Santa Rosa County, FL

Milton
$55,500 - $999,950 Average Price Single Family Home: $276,417
Navarre
$69,995 - $1,675,000 Average Price Single Family Home: $399,849 Condo/Townhome: $698,941
Gulf Breeze
$63,000 - $12,000,000 Average Price Single Family Home: $724,620 Condo/Townhome: $236,233
Pace
$40,000 - $925,000 Average Price Single Family Home: $274,792
Jay
$49,900 - $1,499,900 Average Price Single Family Home: $286,777
Navarre Beach
$205,000 - $1,500,000 Average Price Single Family Home: $771,485 Condo/Townhome: $544,090
Bagdad
$125,000 - $498,000 Average Price Single Family Home: $267,333
Holt
$95,000 - $525,000 Average Price Single Family Home: $310,000

Cities in Santa Rosa County, FL