Milton, FL
Milton, FL

Santa Rosa County, Florida

Featured cities in Santa Rosa County, Florida
Jay

Homes for Sale in Santa Rosa County, FL

Milton
$45,000 - $950,000 Average Price Single Family Home: $268,352
Gulf Breeze
$69,600 - $1,875,000 Average Price Single Family Home: $538,928 Condo/Townhome: $272,511
Pace
$85,000 - $895,000 Average Price Single Family Home: $295,582
Navarre
$69,995 - $1,750,000 Average Price Single Family Home: $424,638 Condo/Townhome: $603,493
Jay
$64,900 - $1,299,900 Average Price Single Family Home: $349,144
Navarre Beach
$189,000 - $1,500,000 Average Price Single Family Home: $776,444 Condo/Townhome: $478,240
Holt
$64,000 - $525,000 Average Price Single Family Home: $228,300
Bagdad

Cities in Santa Rosa County, FL